Werkwijze vervangers/flexpool

Je kunt bij ons instromen als min-max-er. Dat wil zeggen dat je kunt worden ingezet als leerkracht op al onze scholen. Zo maak je kennis met de eigen identiteit van onze scholen. Wij garanderen je dan een minimum aantal uren per week. Als startende, meer ervarende of zelfs herintredende leerkracht mag je bij Prisma rekenen op een goede coach/ begeleider. Deze coach/begeleider is er voor jou omdat wij aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van essentieel belang vinden. Zowel op individueel niveau als op groepsniveau, zowel formeel als informeel. Op deze manier zijn wij er van overtuigd dat onze poolmedewerker een kwalitatieve bijdrage kunnen leveren aan ons onderwijs. Insteek van de intensieve begeleiding is medewerkers te boeien en binden aan de organisatie en hiermee een bijdrage te leveren aan het goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

 

Clooser
Via Clooser worden alle afspraken geregeld tussen de vervanger en de scholen waarvoor u zich als vervanger heeft ingeschreven.
U kunt zich als nieuwe vervanger aanmelden bij Clooser. Bij aanmelding hanteren wij een gedragscode. Door u als vervanger aan te melden op Clooser gaat u akkoord met de afspraken zoals die in de gedragscode zijn vastgelegd.

www.clooser.nl