Werkwijze vervangers/flexpool

Werken binnen de Prisma Flexpool

We willen je graag uitleggen hoe we binnen Prisma werken met onze Flexpool.

Indien je in de Flexpool wordt aangenomen, zal je gekoppeld worden aan een thuisschool. Mocht je starten en er zou op dat moment geen langdurige vervanging beschikbaar zijn, zijn er altijd taken waarbij je ondersteuning zeker welkom is binnen de school en/of Stichting.

Er is een bovenschoolse coördinator aangesteld voor de Flexpool, voor al je werkgeverszaken.

Bij Prisma wordt je vanuit de Flexpool alleen ingezet op langdurige vervangingen. Dit kan zijn ziekteverlof maar ook zwangerschap- of ouderschapsverlof. Kortdurende vervangingen worden op de desbetreffende school zelf opgevangen.

Het streven is om iedere Flexpooler (tenzij het een bewuste keuze is van diegene) na verloop van tijd in te laten stromen op een (vaste) formatieplaats op een school binnen Prisma.

Als extra ondersteuning heeft Prisma een tweetal bovenschoolse coaches voor de startende leerkracht. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten/intervisiegesprekken of bij behoefte, 1 op 1 coach gesprekken voor- en met de starter.

Mocht je nog vragen hebben? Stel ze gerust!

Namens Rob Geraets, coördinator Flexpool en afdeling personeelszaken