Bijlage C – Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen (korte voor op website)