Bijlage C – Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen categorieen