Complimenten en klachten

Complimenten 
Bij Prisma vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de zaken die goed gaan. Heeft u een compliment, vindt u dat een school of leerkracht iets heel goed doet? Dan horen we dat heel graag. Deel uw positieve reactie met de directeur van de school of stuur een bericht naar info@prisma-spo.nl

Klachtenregeling
Op elke school van Stichting Prisma is een klachtenregeling aanwezig. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt ingediend, maar ook het belang van de school. We onderscheiden drie soorten klachten:

  • Klachten betreffende schoolorganisatorische zaken
  • Klachten betreffende agressie, geweld en discriminatie
  • Klachten betreffende seksueel misbruik of seksuele intimidatie

Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Prisma.