Complimenten en klachten

Complimenten 
Bij Prisma vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de zaken die goed gaan. Heeft u een compliment, vindt u dat een school of leerkracht iets heel goed doet? Dan horen we dat heel graag. Deel uw positieve reactie met de directeur van de school of stuur een bericht naar info@prisma-spo.nl

Vertrouwens- en contactpersonen

Vertrouwenspersonen

Binnen Stichting Prisma zijn vertrouwens- en contactpersonen aangesteld. Zij hebben een belangrijke rol bij de behandeling van (mogelijke) klachten en de borging van de (sociale) veiligheid van ouders, leerlingen en personeelsleden.


Contactpersoon (op school)
Binnen ieder team op onze scholen zijn één of meerdere contactpersonen aangewezen. De taak van de contactpersoon is het controleren en bewaken of een klacht procedureel juist behandeld wordt. De contactpersoon wordt niet geacht een bemiddelende rol te spelen tussen klager en aangeklaagde. Indien de contactpersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de directie of het bevoegd gezag.  De contactpersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door de directie te nemen besluiten met betrekking tot klachten. De contactgegevens zijn te vinden in de schoolgids van de school.

Externe vertrouwenspersoon (ouders en leerlingen)
Sommige kwesties zijn niet intern op te lossen en vragen onafhankelijkheid en meer expertise. We bieden ouders en leerlingen de mogelijkheid om een externe vertrouwenspersoon te benaderen. Vanuit de GGD hebben we opgeleide vertrouwenspersonen beschikbaar die erin gespecialiseerd zijn op een zorgvuldige en integere wijze ouders en leerlingen te ondersteunen bij (mogelijke) klachten en andere aangelegenheden. Deze personen, mevrouw Kempen en mevrouw Klaessen, zijn rechtstreeks te benaderen via het secretariaat van GGD Limburg-Noord telefoonnummer 088-1191291.

 

Klachtenregeling
Op elke school van Stichting Prisma is een klachtenregeling aanwezig. Deze garandeert een zorgvuldige behandeling van klachten, waarmee het belang van de betrokkenen wordt ingediend, maar ook het belang van de school. We onderscheiden drie soorten klachten:

Klik hier voor de klachtenregeling van Stichting Prisma.