Aanmelden groep 1

Indien uw kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar wordt, betekent dit dat u moet gaan kijken naar een basisschool voor uw kind. Het is verstandig om uw kind minstens een half jaar voordat hij/zij vier jaar wordt aan te melden bij een basisschool van uw keuze.

Ouders / verzorgers van kinderen die in de periode van 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017 geboren zijn, ontvangen in december/januari informatie om hun zoon / dochter aan te melden op één van onze basisscholen.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Voor het aanmelden van uw kind kunt u bij onze basisscholen terecht op:

maandag 10 februari 2020, de hele dag (tot 17.00 uur)
aanmelden en inschrijven
Aanmeldingsformulier

De scholen van Stichting Prisma
Voor meer informatie over de scholen, kunt u een kijkje nemen op de websites van de scholen.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de school van uw keuze. Om te kijken of een school aan uw wensen kan voldoen, kunt u de schoolgids opvragen. Ook is het mogelijk om voor aanmelding, kennis te maken met de school. Wij verzoeken u vriendelijk om in dit geval een afspraak te maken met de directeur van de desbetreffende school.

Wij wensen u veel succes met het maken van de juiste schoolkeuze voor uw kind.

Indien uw kind reeds op een andere basisschool heeft gezeten en u uw kind tussentijds bij een van onze basisscholen wil aanmelden, dan verzoeken wij u om het formulier hieronder te gebruiken:
Aanmeldingsformulier vervolg (alleen te gebruiken indien uw kind van basisschool wisselt!)

Rijksoverheid
Alles over een school kiezen, naar school gaan en op school leren.
Kijk hier voor meer informatie over het basisonderwijs.