Visie & Missie

Visie

Om te kunnen bijdragen aan een zinvolle en mooie samenleving vinden wij het belangrijk dat kinderen kennis en vaardigheden opdoen die leiden tot inzicht in zichzelf en in de kindomgeving waarin ze leven.

Het is onze overtuiging dat kinderen met betekenisvol onderwijs, waarin ze leren met hoofd, hart en handen, deze kennis en vaardigheden opdoen en leren inzetten.

Inzicht in zichzelf en de wereld waarin ze leven helpt kinderen te leren hoe ze regie kunnen nemen over hun eigen leven en hun plek in de samenleving.

Wij geloven dat optimaal aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van elk kind het beste kan in een doorlopende leer- ontwikkellijn van 0 tot 14 jaar binnen een integraal kindcentrum met onze kernpartners Hoera (ko) en Het Bouwens (vo).

Om dit alles te realiseren moeten we zelf ook lerend zijn en blijven, daarom bouwen we verder aan onze lerende organisatie waarvan de basis op orde is.

Missie

Prisma maakt de samenleving zinvol mooier door betekenisvol onderwijs. Met betekenisvol onderwijs levert Prisma een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van elk aan ons toevertrouwd kind.