MR

Medezeggenschapsraad

Op school behartigt de MR de belangen van ouders, personeel en leerlingen. De MR voert overleg met de schooldirecteur. De schooldirecteur hoort advies en instemming aan de MR te vragen over tal van onderwerpen. Leden van de MR dienen als ouder/verzorger of personeelslid aan de school die zij vertegenwoordigen verbonden te zijn.


Contact MR

medezeggenschapsraad@bsdegroenling.nl
medezeggenschapsraad@ikcdekemp.nl
medezeggenschapsraad@bsdepas.nl
medezeggenschapsraad@bs-despringplank.nl
medezeggenschapsraad@deliaan.nl
medezeggenschapsraad@eikerwijs.nl
medezeggenschapsraad@horizongrashoek.nl
medezeggenschapsraad@bsodl.nl
medezeggenschapsraad@kcleef.nl
medezeggenschapsraad@obsfavoriet.nl
medezeggenschapsraad@sbodefontein.nl