O-GMR

De Oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Samenstelling

  • Mw. M. Hillen-Geraets (voorzitter)
  • Mw. Houwen-Driessen
  • Dhr. R. Moonen
  • Dhr. G. Hermans
  • Mevr. E. Pauwels
  • Mevr. E. Drissen

Mijn naam is Josien Houwen-Driessen. Ik woon met mijn man en drie kinderen in Kessel. Thijs (8), Bibi (7) en Elske (4) volgen hier onderwijs en opvang bij kindcentrum LEEF.

In mijn dagelijks leven werk ik als docent en intern ondersteuner binnen de opleiding Pedagogisch werk bij Gilde Opleidingen. Ik leid hier studenten op tot goede beroepskrachten voor kinderopvang en onderwijs. Ik houd me graag bezig met ontwikkelingen en vernieuwingen binnen het onderwijs.

Op ISY zag ik de oproep voorbij komen voor de oudergeleding van de GMR. Altijd in voor een nieuwe uitdaging, besloot ik me hiervoor aan te melden.

Ik hoop in de komende tijd mijn kennis en ervaring in het vakgebied te kunnen inzetten om er het beste uit te halen voor ouders, kinderen en personeel van stichting Prisma. Daarnaast hoop ik veel te leren van de ervaringen die ik opdoe en de mensen die ik tegenkom.

Mijn naam is Lieke Neessen en samen met mijn partner Dogan ouders van 3 prachtige kinderen.

Na jaren bij Rabobank Nederland gewerkt te hebben als leidinggevende, heb ik besloten om fulltime voor onze kinderen te gaan zorgen. Ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden, wanneer er meer tijd vrijkomt, dat ik iets wil gaan betekenen voor het onderwijs van onze kinderen. Die kans kwam in september 2017 voorbij en heb ik met beide handen aangegrepen. 

In de korte tijd dat ik lid ben van de GMR Oudergeleding, zijn er al zoveel dingen op mijn pad gekomen. Dit bewijst maar eens dat de ontwikkelingen in het onderwijs en de Stichting niet stil staan. Onder andere op zoek zijn naar vernieuwingen, beter onderwijs, inzet van personeel, financiële zaken, ontwikkelingen vanuit de overheid en alle overige bovenschoolse zaken. Een breed scala aan onderwerpen, die verschillende lagen van de Stichting raken. 

Het basisonderwijs zegt het al, is de basis die ieder kind nodig heeft. Om hier als ouder in te kunnen meedenken, te adviseren of te besluiten, met in het achterhoofd houden de belangen van leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden, vind ik een voorrecht. 

Mijn naam is Maike Hillen-Geraets, 40 jaar en woon samen met mijn man en twee kinderen in Kessel.
Onze zoon, Ivan is 9 jaar en dochter Jolie is 6 jaar. Ze gaan beide naar Kindcentrum LEEF te Kessel.

In het dagelijks leven werk ik als maatschappelijk werker.
Vanaf 1 oktober begin ik aan een nieuwe uitdaging en ga ik aan de slag als maatschappelijk werker bij de stichting Proteion.
De afgelopen 19 jaar ben ik werkzaam geweest als maatschappelijk werker en teamleider binnen het Laurentius ziekenhuis.
Binnen deze organisatie ben ik tevens 10 jaar lid geweest van de ondernemingsraad.

Medezeggenschap binnen organisaties heeft, mede door deze ervaring, nog steeds mijn interesse.
Dat heeft ertoe geleid dat ik me drie jaar geleden kandidaat heb gesteld voor de oudergeleding van de GMR.
Onze achterban zijn alle leerlingen, ouders én medewerkers van Prisma. Dat maakt het GMR werk zeer divers en interessant!

Mijn naam is Rob Moonen en ben getrouwd met Ankie. We hebben 2 jongens op de basisschool Dr.Poels in Kessel-Eik. Ik ben sinds 2015 secretaris van de MR op deze school en wil me nu ook op stichting niveau gaan inzetten voor het onderwijs.

Mijn hele leven al ben ik zeer breed georiënteerd. Ik ben muziektherapeut en heb een eigen bedrijf voor het coachen van mensen die in een verandertraject zitten, feitelijk dus iedereen met een hulpvraag, maar voor de beeldvorming kun je denken aan burn-out, midlife, loopbaan of zelfreflectie trajecten. Daarnaast geef ik nog muziekles op maat op verschillende instrumenten.
Ik heb me echter ook rond het millennium laten omgeschoold in de richting van de automatisering en heb sindsdien bijna alle facetten in dit vak als functie uitgevoerd, van programmeur tot analist en van servicemanager tot docent.
Op dit moment ben ik binnen de gemeente Venlo coördinator van gegevensbeheerders openbare ruimte, ofwel de registratie van alles wat je buiten fysiek kunt tegenkomen, van flatgebouw tot ondergrondse milieuverontreiniging inclusief het bijbehorende onderhoud.

Bij de gemeente Venlo ben ik lid geweest van de OR, waarbij we toen de wissel hebben geïnitieerd van een logge hiërarchische structuur met deelraden, onderdeelcommissies en werkgroepen richting een netwerkstructuur.
Bij de MR van de basisschool Dr. Poels heb ik mogen participeren aan de transitie van het 5 gelijke dagen model, de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door vakspecifieke docenten te introduceren wat dit jaar voor nog beter op de persoon afgestemd onderwijs zorgt.
Als MR van basisschool Dr. Poels zijn wij dan ook trots op de resultaten van het tevredenheidsonderzoek binnen de stichting Prisma. Hierbij hebben leerling, ouder en docent zich met afzonderlijke gemiddelde scores ruim boven de 8,5 positief uitgesproken voor de ingeslagen kindgerichte weg. Een score die tevens 2 punten hoger lag dan de resultaten van alle andere prisma scholen.
Ik neem deze energie mee naar de GMR en ga me ook daar hard maken voor een gezonde, georganiseerde aansturing van de scholen, waarbij het kind altijd centraal staat, in welke vorm dan ook.