GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit

  • een personeelsgeleding oftewel de P-GMR
  • een oudergeleding oftewel de O-GMR

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de 12 scholen van Stichting Prisma.

1) formele overlegpartner
2) het College van Bestuur is het bevoegd gezag

 

Contact GMR:

Stichting Prisma
T.a.v.: GMR
Postbus 7192
5980 AD PANNINGEN
Email: gmr@prisma-spo.nl

Contact tussen GMR en MR
Voor een goede communicatie tussen de GMR en de MR-en van Stichting Prisma zijn er contactpersonen aangesteld.
Deze contactpersonen, allen lid van de PGMR,  onderhouden het contact met de MR-en.

School Contactpersoon

 

BS De Horizon Ans van Lier
BS Dr. Poels Susan Sevens
KC LEEF Susan Sevens
SBO De Fontein Ans van Lier
BS De Liaan Ans van Lier
BS De Pas Ans van Lier
OBS FavoRIET Ans van Lier
BS. Onder de Linden Ans van Lier
BS De Springplank Susan Sevens
BS De Groenling Susan Sevens
BS De Kemp Susan Sevens