Medezeggenschap

Informatie

Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van de 11 scholen van Stichting Prisma.

De geleding van de GMR bestaat uit een oudergeleding en personeelsgeledingen. Er wordt gestreefd om van beide geledingen 4 à 5 personen te laten plaatsnemen in de GMR.

Vacatures

Heb je belangstelling om de GMR te komen versterken? Of wil je meer informatie? 

Stuur dan een e-mail met uw gegevens en uw motivatie naar: gmr@prisma-spo.nl.