Beleidstukken en Resultaten

Bij deze rubriek vindt u het strategisch beleidsplan van Stichting Prisma en kunt u de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken bekijken.

Tevredenheidsonderzoeken
Iedere 4 jaar vindt er op de scholen van Stichting Prisma een tevredenheidsonderzoek plaats onder leerlingen en ouders/verzorgers. In 2018 is er een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Lees hier het rapport van de oudertevredenheidspeiling.

LTPkOverzichtsrapportageStPrisma2018

Strategisch Beleidsplan 2019-2023

Het resultaat van mooie gesprekken en diepgaande discussies over de ontwikkeling van onze kinderen binnen integrale kindcentra met directeuren, kernpartners en medewerkers van het ondersteuningsbureau.

In dit strategisch beleidsplan vindt u onze ambities voor de komende 4 jaar verwoord in negen statements. Deze statements zijn vervolgens uitgewerkt in concrete doelstellingen.

Het strategisch beleidsplan geeft richting, maar biedt ook zeker ruimte om deze doelstellingen die ons met elkaar verbinden te vertalen naar elk uniek kindcentrum.

20190520 Strategisch Beleidsplan 2019-2023

Jaarverslag 2019

Ieder jaar wordt er een jaarverslag gemaakt waarin wij verantwoording af leggen over ons gevoerde beleid. U kunt het jaarverslag hieronder downloaden.

Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020

Overige stukken

Gedrags- en integriteitscode Prisma
Klachtenregeling Prisma 2019