Cultuurpad

Stichting Cultuurpad werkt in opdracht van het basisonderwijs in Limburg en wil kinderen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar brede ontwikkelingskansen bieden.

Stichting Cultuurpad gelooft dat cultuureducatie en talentontwikkeling broodnodig zijn om kinderen een stevige basis voor de toekomst mee te geven; het durven verder kijken dan wat je ziet, het bewustmaken van eigen voorkeuren, het leren kritisch te denken, creatief te zijn, openheid, leergierigheid, doorzettingsvermogen, experimenteerdrang, respect, durf, nieuwsgierigheid, verwondering.
Cultuur ‘empowered’ kinderen, maakt hen sterker. Daarom is Cultuurpad: Primair anders!

Meer informatie? Kijk op www.cultuurpad.nl

Routemap Cultuurpad 2017-2020

Gaan jullie mee op avontuur? Jullie bepalen de route, Cultuurpad gaat graag mee op jullie reis. 
Eerst even vakantie en dan zijn we klaar om te vertrekken.
Cultuurpad  wenst jullie een fijne vakantie en goede reis!

Cultuurpad routemap 2017-2020 web