Het Dalton-certificaat is vrijdag uitgereikt aan Prisma-directeur Monique Heesbeen en Hoera-clustermanager Petra Tielenvan De Liaan in Helden. Dalton Kind Centrum De Liaan en de Kloosterstraat kunnen nu laten zien dat ze echte Dalton-locaties zijn.

Om echt een Dalton Kind Centrum te kunnen worden, hebben alle medewerkers, zowel de leerkrachten als de pedagogisch medewerkers, het tweejarige Dalton-opleidingstraject gevolgd. Vervolgens zijn de locaties een hele dag bezocht door vertegenwoordigers van Dalton, om de werkwijze te toetsen.

De Daltonvisie is ontwikkeld door Helen Parkhurst, een Amerikaanse onderwijzeres. Zij wilde kinderen vormen tot ‘fearless citizens’: zelfstandige burgers die stevig in hun schoenen staan en die hun eigen keuzes kunnen maken. Dalton is gebaseerd op vijf pijlers: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.